Voor kinderen die al een instrument bespelen en minimaal 1 tot 2 jaar les hebben

Maandag 18.00-19.00 twee wekelijks